Проф. Д-р Карен Джамбазов, Д.М.

Специалност Оториноларингология
Образование
  • Завършил Медицински Университет Пловдив, с образователно - квалификационна степен - Магистър и професионална квалификация - Магистър - Лекар;
  • Специалист по Ушно-носно-гърлени болести
  • Завършено Второ Висше Образование - Магистър по Здравен Мениджмънт
  • Професор към МУ Пловдив
Сфери на дейност
  • Микроендоскопска хирургия на синусите
  • Ринопластика
  • Слъзни пътища и база на черепа
  • Операции на Ушите носа и гърлото

Членство:

Председател на Българско Национално Сдружение по Оториноларингология

Член на Българското дружество по Ото-Рино Ларингология

Член, Съосновател и Заместник Председател на Българското Ринологично дружество

Член на Немското Дружество по Ото-Рино-Ларингология, Хирургия на Главата и Шията

Член на Европейската Академия по Ото- Рино-Ларингология

Член на Европейското Дружество по Ринология

Член на Академичен съвет при мУ Пловдив

Член на Редакционната Колегия на Списание Мединфо

Почетен гражданин на град Пловдив

Научна дейност:

Деспотов О., Джамбазов К.“Ендоназална хирургия” изд. Анима, 162 стр.

Джамбазов К., Трайкова Н. “Риносинуитите- много честа, но не разпознавана патология в кърмаческата и малката възраст” ., изд. Контекст,Пловдив.

Международни специализации и курсове:

10 –месечна специализация със Стипендия на Немската Служба за Академичен обмен

на тема “ Микроендоскопска синус хирургия, Пластична и реконструктивна хирургия на базата на черепа“в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф. Д-р В. Драф.

  Участие в програма за следдипломно обучение по:

1. Мукоцилиарен клирънс при пациенти със сух ринит

2. Пластична и реконструктивна хирургия на лицето

3. Хирургия на базата на черепа

2-месечна специализация

в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф. Д-р В. Драф

Участие в 3 клинични проучвания:

1. Мукоцилиарен клирънс при пациенти със сух ринит

1. Мукоцилиарен клирънс при пациенти със сух ринит

2. Обгрижване на пациентите след пансинус операции

3. Хирургия на слъзните пътища

Курс “Тумори на главата и шията”

в Германия, град Майнц, Клиника по УНГ-Болести при Прив.Доц.Д-р Х.Велкоборски

Курс “Ендоназална микроендоскопска хирургия на околоносните кухини”

в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф

Клинико-анатомичен курс “Странична лицева област, Фоса инфратемпоралис, Парафарингеално пространство, Фаринкс”

в Германия, град Вюрцбург, Университетска Клиника по УНГ-Болести при Проф.Д-р Й.Хелмс

Операционен курс “Ендоназална хирургия на носа и околоносните кухини”

в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф

Курс “Тимпанопластика, Ринопластика, Интраоперативна навигация при хирургия на главата и шията”

към Образователна програма на УНГ-Клиниките в Ерфурт, Фулда, Касел, Зул, в Германия, град Ерфурт Клиника ХЕЛИОС при Проф.Д-р Д.Есер

Курс ”Корекция на клепнали уши ”

към Немската Академия за УНГ Болести, Хирургия на главата и шията, Германия, Ерфурт, при Проф.д-р К.Хьорман

Курс ”Новите методи на терапия като опции при носна полипоза ”

към Немското Дружество по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията, Германия, Ерфурт, при Проф.д-р К.Бахерт

Курс ”Достъпи до предна черепна ямка”

към Немската Академия за УНГ Болести, Хирургия на главата и шията, Германия, Ерфурт, при Проф.д-р К.Хьорман

Курс към Немското Дружество по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията

Германия, Бон, при Проф.д-р Ф.Ботц

Курс с издаване на Сертификат от Камерата на Лекарите на Нордхайн

към Международния Мастерклас в Милано при Европейската Академия по УНГ, Италия , Милано, Порф.П. Кадтелнуово, Проф.П.Палма

Курсове ”Ендоскопска Микрохирургия на околоносните кухини и черепната база” и ”Ринопластика”

към Немската Акадимия по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията, Германия, Бон, при Проф.д-р К.Хьорман

Контакти