Прегледи

 • Преглед от хабилитирано лице
  180лв
 • Вторичен преглед от хабилитирано лице в рамките на един месец
  100лв

Консултации

 • Консултация за оперативно лечение в друга клиника
  500-1500лв
 • Консултация за функционално-естетична операция в друго лечебно заведение
  5000лв
 • Консултация за вторична функционално-естетична операция с висока сложност в друга клиника
  6000-7000лв

ОБЩИ ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

 • Следоперативни сестрински грижи
  30лв
 • Обемна томография на синуси
  120лв
 • Копие диск на образно изследване
  20лв
 • Копие описание на образно изследване
  10лв

УНГ

 • Аудиометрия
  25лв
 • Парацентеза
  50лв
 • Пункция на максиларен синус /трансканинна
  250лв
 • Екстракция на чуждо тяло
  50лв
 • Носна тампонада
  50лв

Други Медицински Услуги

 • Следоперативни сестрински грижи
  30лв
 • Обемна томография на синуси
  120лв
 • Копие на диск на образно изследване
  20лв
 • Копие описание на образно изследване
  10лв
 • Имате въпроси? Намерете адекватна информация като се свържете с нас!

 • КОНТАКТИ